Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Färgelanda 2-Stigen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Färgelanda 2-Stigen 1291 14,9% 26,8% 27,0% 31,2% 7,7% 51,5% 48,5% 0,6% 1,0%
Summa 1291 14,9% 26,8% 27,0% 31,2% 7,7% 51,5% 48,5% 0,6% 1,0%

http://www.val.se