Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nödinge östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nödinge östra 1066 13,5% 43,2% 20,9% 22,3% 8,5% 50,7% 49,3% 0,8% 0,8%
Summa 1066 13,5% 43,2% 20,9% 22,3% 8,5% 50,7% 49,3% 0,8% 0,8%

http://www.val.se