Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Surte södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Surte södra 1048 18,3% 34,5% 23,7% 23,5% 8,6% 52,1% 47,9% 0,9% 1,9%
Summa 1048 18,3% 34,5% 23,7% 23,5% 8,6% 52,1% 47,9% 0,9% 1,9%

http://www.val.se