Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bohus norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bohus norra 1089 24,2% 34,0% 20,3% 21,5% 9,2% 52,5% 47,5% 0,3% 2,2%
Summa 1089 24,2% 34,0% 20,3% 21,5% 9,2% 52,5% 47,5% 0,3% 2,2%

http://www.val.se