Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nödinge centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nödinge centrum 1622 22,5% 32,2% 21,7% 23,6% 9,6% 46,7% 53,3% 0,7% 2,4%
Summa 1622 22,5% 32,2% 21,7% 23,6% 9,6% 46,7% 53,3% 0,7% 2,4%

http://www.val.se