Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skepplanda norra - Hålanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skepplanda norra - Hålanda 1032 17,2% 31,4% 26,8% 24,5% 9,0% 53,7% 46,3% 0,8% 1,1%
Summa 1032 17,2% 31,4% 26,8% 24,5% 9,0% 53,7% 46,3% 0,8% 1,1%

http://www.val.se