Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Älvängen centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Älvängen centrum 1047 15,3% 37,7% 15,4% 31,6% 8,4% 46,5% 53,5% 0,7% 1,1%
Summa 1047 15,3% 37,7% 15,4% 31,6% 8,4% 46,5% 53,5% 0,7% 1,1%

http://www.val.se