Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nol norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nol norra 1532 26,3% 35,1% 19,6% 19,0% 10,9% 51,8% 48,2% 0,5% 0,8%
Summa 1532 26,3% 35,1% 19,6% 19,0% 10,9% 51,8% 48,2% 0,5% 0,8%

http://www.val.se