Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Aspenäs - Axåsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Aspenäs - Axåsen 1224 12,9% 38,6% 24,3% 24,3% 7,8% 51,1% 48,9% 1,0% 2,5%
Summa 1224 12,9% 38,6% 24,3% 24,3% 7,8% 51,1% 48,9% 1,0% 2,5%

http://www.val.se