Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södra Aspenäs - Torpadal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Aspenäs - Torpadal 1381 12,0% 36,2% 24,0% 27,7% 7,8% 47,9% 52,1% 0,7% 1,1%
Summa 1381 12,0% 36,2% 24,0% 27,7% 7,8% 47,9% 52,1% 0,7% 1,1%

http://www.val.se