Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södra Hallsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Hallsås 1444 15,1% 31,4% 21,2% 32,3% 9,1% 47,6% 52,4% 0,5% 1,5%
Summa 1444 15,1% 31,4% 21,2% 32,3% 9,1% 47,6% 52,4% 0,5% 1,5%

http://www.val.se