Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra Hallsås - Höjden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Hallsås - Höjden 1350 18,1% 41,3% 16,8% 23,8% 8,7% 47,5% 52,5% 0,1% 1,4%
Summa 1350 18,1% 41,3% 16,8% 23,8% 8,7% 47,5% 52,5% 0,1% 1,4%

http://www.val.se