Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stenkullen - Hedefors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stenkullen - Hedefors 1454 19,9% 38,5% 20,8% 20,7% 10,2% 47,6% 52,4% 0,5% 1,1%
Summa 1454 19,9% 38,5% 20,8% 20,7% 10,2% 47,6% 52,4% 0,5% 1,1%

http://www.val.se