Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Uddared - Oryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Uddared - Oryd 1171 15,0% 40,0% 23,0% 22,0% 9,6% 51,6% 48,4% 0,8% 1,4%
Summa 1171 15,0% 40,0% 23,0% 22,0% 9,6% 51,6% 48,4% 0,8% 1,4%

http://www.val.se