Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Drängsered - Hästhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Drängsered - Hästhagen 1282 16,8% 40,1% 20,0% 23,2% 10,1% 49,6% 50,4% 0,4% 1,5%
Summa 1282 16,8% 40,1% 20,0% 23,2% 10,1% 49,6% 50,4% 0,4% 1,5%

http://www.val.se