Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hyltorna - Öjared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hyltorna - Öjared 1257 14,3% 30,8% 22,5% 32,4% 7,7% 48,4% 51,6% 0,6% 2,5%
Summa 1257 14,3% 30,8% 22,5% 32,4% 7,7% 48,4% 51,6% 0,6% 2,5%

http://www.val.se