Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kyrkmossen - Lindskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkmossen - Lindskogen 862 15,3% 41,4% 19,7% 23,5% 8,6% 51,3% 48,7% 0,3% 1,2%
Summa 862 15,3% 41,4% 19,7% 23,5% 8,6% 51,3% 48,7% 0,3% 1,2%

http://www.val.se