Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tollered - Norsesund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tollered - Norsesund 1042 18,0% 36,8% 27,9% 17,3% 10,4% 52,0% 48,0% 0,9% 2,2%
Summa 1042 18,0% 36,8% 27,9% 17,3% 10,4% 52,0% 48,0% 0,9% 2,2%

http://www.val.se