Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrala Gråbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Gråbo 1421 17,5% 33,4% 20,5% 28,6% 8,4% 44,8% 55,2% 0,4% 1,6%
Summa 1421 17,5% 33,4% 20,5% 28,6% 8,4% 44,8% 55,2% 0,4% 1,6%

http://www.val.se