Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brattås - Hjällsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brattås - Hjällsnäs 1163 15,5% 33,0% 23,6% 27,9% 8,9% 50,3% 49,7% 0,6% 1,6%
Summa 1163 15,5% 33,0% 23,6% 27,9% 8,9% 50,3% 49,7% 0,6% 1,6%

http://www.val.se