Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sjövik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sjövik 1047 16,6% 36,0% 24,0% 23,4% 6,5% 51,3% 48,7% 0,2% 1,4%
Summa 1047 16,6% 36,0% 24,0% 23,4% 6,5% 51,3% 48,7% 0,2% 1,4%

http://www.val.se