Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lena M. Fl. Förs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lena M. Fl. Förs 1216 17,7% 36,7% 25,8% 19,8% 7,5% 51,6% 48,4% 0,7% 0,9%
Summa 1216 17,7% 36,7% 25,8% 19,8% 7,5% 51,6% 48,4% 0,7% 0,9%

http://www.val.se