Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hol M Fl. Förs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hol M Fl. Förs 1093 16,0% 33,0% 27,6% 23,3% 6,4% 52,2% 47,8% 0,1% 1,2%
Summa 1093 16,0% 33,0% 27,6% 23,3% 6,4% 52,2% 47,8% 0,1% 1,2%

http://www.val.se