Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Algutstorp-Landa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Algutstorp-Landa 887 17,6% 34,6% 22,1% 25,7% 8,9% 52,1% 47,9% 0,5% 0,1%
Summa 887 17,6% 34,6% 22,1% 25,7% 8,9% 52,1% 47,9% 0,5% 0,1%

http://www.val.se