Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kullings-Skövde 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kullings-Skövde 3 1322 24,3% 27,2% 19,7% 28,9% 10,7% 48,8% 51,2% 0,1% 1,2%
Summa 1322 24,3% 27,2% 19,7% 28,9% 10,7% 48,8% 51,2% 0,1% 1,2%

http://www.val.se