Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Olsfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Olsfors 1175 17,3% 30,3% 27,2% 25,2% 8,7% 51,4% 48,6% 0,9% 2,2%
Summa 1175 17,3% 30,3% 27,2% 25,2% 8,7% 51,4% 48,6% 0,9% 2,2%

http://www.val.se