Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bollebygd Öst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bollebygd Öst 1414 13,2% 32,3% 24,3% 30,2% 6,7% 49,0% 51,0% 0,8% 2,2%
Summa 1414 13,2% 32,3% 24,3% 30,2% 6,7% 49,0% 51,0% 0,8% 2,2%

http://www.val.se