Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nossebro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nossebro 1784 17,2% 28,0% 23,9% 30,9% 8,6% 50,2% 49,8% 0,5% 1,1%
Summa 1784 17,2% 28,0% 23,9% 30,9% 8,6% 50,2% 49,8% 0,5% 1,1%

http://www.val.se