Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Jonslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Jonslund 1126 14,9% 29,1% 27,5% 28,4% 6,2% 52,7% 47,3% 0,3% 0,6%
Summa 1126 14,9% 29,1% 27,5% 28,4% 6,2% 52,7% 47,3% 0,3% 0,6%

http://www.val.se