Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlsborg centrum-södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karlsborg centrum-södra 1647 22,2% 21,5% 18,8% 37,5% 7,7% 50,5% 49,5% 0,1% 0,9%
Summa 1647 22,2% 21,5% 18,8% 37,5% 7,7% 50,5% 49,5% 0,1% 0,9%

http://www.val.se