Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mölltorp - Brevik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mölltorp - Brevik 1410 14,5% 31,3% 27,0% 27,2% 7,4% 50,9% 49,1% 1,0% 0,5%
Summa 1410 14,5% 31,3% 27,0% 27,2% 7,4% 50,9% 49,1% 1,0% 0,5%

http://www.val.se