Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Undenäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Undenäs 515 15,3% 22,7% 23,1% 38,8% 7,6% 52,2% 47,8% 1,6% 1,6%
Summa 515 15,3% 22,7% 23,1% 38,8% 7,6% 52,2% 47,8% 1,6% 1,6%

http://www.val.se