Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Forsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Forsvik 355 9,6% 22,0% 29,6% 38,9% 4,5% 52,4% 47,6% 1,4% 1,1%
Summa 355 9,6% 22,0% 29,6% 38,9% 4,5% 52,4% 47,6% 1,4% 1,1%

http://www.val.se