Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Amnehärads Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Amnehärads Norra 1519 12,2% 23,0% 29,0% 35,8% 5,6% 50,2% 49,8% 0,8% 1,1%
Summa 1519 12,2% 23,0% 29,0% 35,8% 5,6% 50,2% 49,8% 0,8% 1,1%

http://www.val.se