Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Amnehärads Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Amnehärads Södra 887 11,0% 21,5% 31,7% 35,7% 5,6% 52,0% 48,0% 0,6% 1,0%
Summa 887 11,0% 21,5% 31,7% 35,7% 5,6% 52,0% 48,0% 0,6% 1,0%

http://www.val.se