Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hova

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hova 1648 13,9% 22,9% 29,4% 33,8% 6,8% 51,1% 48,9% 1,0% 0,7%
Summa 1648 13,9% 22,9% 29,4% 33,8% 6,8% 51,1% 48,9% 1,0% 0,7%

http://www.val.se