Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tranemo Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tranemo Östra 900 18,7% 30,0% 23,3% 28,0% 9,2% 51,6% 48,4% 1,1% 1,4%
Summa 900 18,7% 30,0% 23,3% 28,0% 9,2% 51,6% 48,4% 1,1% 1,4%

http://www.val.se