Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tranemo Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tranemo Västra 1330 18,9% 30,2% 29,5% 21,5% 8,9% 50,5% 49,5% 0,4% 1,1%
Summa 1330 18,9% 30,2% 29,5% 21,5% 8,9% 50,5% 49,5% 0,4% 1,1%

http://www.val.se