Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tranemo-Gudarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tranemo-Gudarp 910 16,9% 22,2% 24,0% 36,9% 7,1% 47,1% 52,9% 0,9% 1,4%
Summa 910 16,9% 22,2% 24,0% 36,9% 7,1% 47,1% 52,9% 0,9% 1,4%

http://www.val.se