Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ambjörnarp-Sjötofta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ambjörnarp-Sjötofta 692 13,6% 27,0% 29,2% 30,2% 6,2% 51,7% 48,3% 1,6% 1,3%
Summa 692 13,6% 27,0% 29,2% 30,2% 6,2% 51,7% 48,3% 1,6% 1,3%

http://www.val.se