Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Limmared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Limmared 1092 20,8% 28,5% 23,7% 27,0% 9,4% 51,1% 48,9% 0,2% 1,6%
Summa 1092 20,8% 28,5% 23,7% 27,0% 9,4% 51,1% 48,9% 0,2% 1,6%

http://www.val.se