Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dalstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dalstorp 1369 13,2% 28,3% 24,2% 34,3% 6,9% 50,5% 49,5% 1,2% 0,9%
Summa 1369 13,2% 28,3% 24,2% 34,3% 6,9% 50,5% 49,5% 1,2% 0,9%

http://www.val.se