Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sydöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sydöstra 1445 18,1% 23,6% 25,8% 32,5% 8,0% 50,3% 49,7% 1,2% 2,1%
Summa 1445 18,1% 23,6% 25,8% 32,5% 8,0% 50,3% 49,7% 1,2% 2,1%

http://www.val.se