Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sydvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sydvästra 1175 15,7% 26,0% 26,1% 32,1% 6,7% 52,7% 47,3% 0,9% 1,2%
Summa 1175 15,7% 26,0% 26,1% 32,1% 6,7% 52,7% 47,3% 0,9% 1,2%

http://www.val.se