Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bolstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bolstad 965 15,8% 26,0% 29,8% 28,4% 8,2% 55,5% 44,5% 0,4% 1,1%
Summa 965 15,8% 26,0% 29,8% 28,4% 8,2% 55,5% 44,5% 0,4% 1,1%

http://www.val.se