Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rostock/Dalskog/Ör

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rostock/Dalskog/Ör 1601 15,6% 24,3% 28,4% 31,7% 6,2% 50,9% 49,1% 0,9% 2,0%
Summa 1601 15,6% 24,3% 28,4% 31,7% 6,2% 50,9% 49,1% 0,9% 2,0%

http://www.val.se