Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skållerud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skållerud 985 9,0% 19,4% 29,4% 42,1% 4,7% 51,7% 48,3% 0,8% 1,8%
Summa 985 9,0% 19,4% 29,4% 42,1% 4,7% 51,7% 48,3% 0,8% 1,8%

http://www.val.se