Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Göta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Göta 905 20,3% 31,8% 28,0% 19,9% 8,7% 52,3% 47,7% 1,2% 2,1%
Summa 905 20,3% 31,8% 28,0% 19,9% 8,7% 52,3% 47,7% 1,2% 2,1%

http://www.val.se