Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lilla Edet Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lilla Edet Södra 1777 17,0% 27,6% 23,9% 31,5% 7,8% 49,8% 50,2% 1,0% 1,4%
Summa 1777 17,0% 27,6% 23,9% 31,5% 7,8% 49,8% 50,2% 1,0% 1,4%

http://www.val.se