Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kinna centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kinna centrum 1221 17,9% 24,2% 18,8% 39,1% 7,5% 45,2% 54,8% 0,6% 2,2%
Summa 1221 17,9% 24,2% 18,8% 39,1% 7,5% 45,2% 54,8% 0,6% 2,2%

http://www.val.se